ReadyPlanet.com
dot dot
เจ้าพระยาประกันภัย

   บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัยจำกัด(มหาชน) เริ่มประกอบประเภทธุรกิจประกันวินาศภัย ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยเริ่มต้นจากการรับประกันภัยรถยนต์ แลประเภทอัคคีภัย และขยายการดำเนินงานรับประกันภัยต่าง เช่นประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยปศุสัตว์ และประกันภัยเบ็คเตล็ตอื่นๆ 
           โดยวันที่ 4 มกราคม 2549 บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อ บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด(มหาชน)
และในวันที่ 29 มิถุนายน    2552 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 330 ล้านบาท
และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 350 ล้านบาท
และในวันที่ 05 กรกฏาคม  2553 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 380 ล้านบาท
             ซึ่งตลอดระยะเวลา 14 ปีแห่งความสำเร็จได้ดำเนินการธุรกิจวินาศภัยด้วยความ ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้สูง ขึ้นต่อไป

 

 
  • มุ่งมั่นและพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศที่แข็งแกร่งและมั่นคงที่สุด
  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • พัฒนาระบบการให้บริการที่ดี และสะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ตัวแทน พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมไทย
  • สนับสนุนและทำกิจกรรม เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนสังค

 

  รับประกันวินาศภัยทุกประเภท พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจประกันภัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมบริษัทประกันคู่ค้า

กรุงเทพประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
คูเนียประกันภัย
เจนเนอราลี่ประกันภัย
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
ทิพยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
วิริยะประกันภัย
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย article
อาคเนย์ประกันภัย
เอ็มเอสไอจีประกันภัย
แอลเอ็มจีประกันภัยdot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
บริษัทประกันคู่ค้า
dot
กรุงเทพประกันภัย
เจนเนอราลี่ประกันภัย
เจ้าพระยาประกันภัย
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
ทิพยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
มิตรแท้ประกันภัย
วิริยะประกันภัย
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
เอ็มเอสไอจีประกันภัย
แอลเอ็มจีประกันภัย
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ประกัน ผ่อนชำระ


Copyright © 2012 All Rights Reserved.
บริษัท ๙ เค พี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 190/179 อาคารสาธรบริดจทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ