ReadyPlanet.com
dot dot
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย

  บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด

"ทุกก้าว คือก้าวที่มั่นคง" 
บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮั่วเซียง จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2495 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มให้ บริการรับประกันอัคคีภัย และ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และต่อมาในปี พ.ศ. 2496 บริษัทฯ ก็ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการรับประกันภัยรถยนต์ และใบอนุญาตประกอบกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ. 2518

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานและขยายฐานบริการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2514 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมทุนกับ บริษัท โตเกียวมารีน แอนด์ ไฟร์ อินชัวรันส์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทประกันวินาศภัยที่เก่าแก่ที่สุดของประทศญี่ปุ่น

ในปี 2545 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรของ โตเกียวมารีน นิจิโดและบริษัทในเครือทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขยายธุรกิจ ในทุกภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับภูมิภาคเอเชียได้มีการก่อตั้ง บริษัท โตเกียวมารีนเอเชีย จำกัด (Tokio Marine Asia Pte. Ltd.) ขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคนี้ และมีบทบาทในการส่งเสริม และกำกับดูแลการ บริหารงานของบริษัทในเครือโตเกียวมารีนในภูมิภาคเอเชีย

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้ส่งผลให้การบริหารงานของบริษัทในเครือ มีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ด้วยความช่วยเหลือ และสนับสนุน และการบริหารงานแบบมืออาชีพจากทีมงานของกลุ่มบริษัท โตเกียวมารีน นิจิโด รวมทั้งการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากโตเกียวมารีนเอเชีย

ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งระดับสากล ภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับโตเกียวมารีนมากว่า 40 ปี ประกันภัยศรีเมือง จึงได้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 เพื่อความสอดคล้อง เป็นสากล และเป็นหนึ่งเดียวกัน ของบริษัทในเครือโตเกียวมารีนทั่วโลก

ในด้านความมั่นคงของฐานะการเงิน โตเกียวมารีนแอนด์นิจิโด จัดได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินมากที่สุดบริษัทหนึ่ง และได้รับการจัดอันดับจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่งให้อยู่ในระดับความน่าเชื่อถือสูงสุด เช่น AA จาก Standard & Poor's, Aa2 จาก Moody's และ AAA จาก JCR. (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552)

บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์ โดยการมอบความมั่นคงและหลักประกันภัยให้แก่สังคมไทย ผ่านการให้บริการรับประกันภัย พนักงานของโตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัยทุกคน พร้อมเสมอที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน 

 

บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด ได้ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยการขยายฐานการให้บริการให้กว้างขึ้น เพื่อตอบสนองความต้อง การ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ด้วยเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน สามารถให้บริการที่รวดเร็ว ฉับไว ซึ่งลูกค้า สามารถติดต่อกับบริษัทได้ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ หรือสำนักงาน สาขาในเขตภูมิภาคทั้ง 18 สาขา

บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าเสมอ โดยการสำรวจเฟ้นหาอู่ซ่อมรถที่ได้มาตราฐาน และ แต่งตั้งเป็นตัวแทนในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมรถของลูกค้าให้ได้ตรง ตามความต้องการมากที่สุด ลูกค้าสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มได้ที่แผนกสินไหมทดแทนรถยนต์ โทร. 0-2686-8616

ด้วยศักยภาพและความพร้อมของ บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด เราสามารถมอบบริการได้ทั่วโลกโดยผ่านเครือข่าย โตเกียวมารีน แอนด์ ไฟร์ อินชัวรันส์ จำกัดที่มีสำนักงาน สาขา และบริษัทในเครือกว่า 399 เมือง ใน 36 ประเทศทั่วโลก

 

การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้


โดยบริษัทฯ มีความคุ้มครองให้กับรถยนต์ของท่าน 4 ประเภทดังต่อไปนี้

 

1. กรมธรรม์รถยนต์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองดังนี้
1.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก 
1.2 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
1.3 การสูญหาย หรือไฟไหม้ของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 
1.4 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

 

2. กรมธรรม์รถยนต์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองดังนี้
2.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก 
2.2 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
2.3 การสูญหาย หรือไฟไหม้ของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

 

3. กรมธรรม์รถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองดังนี้
3.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก 
3.2 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 

4. กรมธรรม์รถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้
- ประเภท 2+ ให้ความคุ้มครองดังนี้
1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก 
2 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
3 การสูญหาย หรือไฟไหม้ของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 
* 4 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

- ประเภท 3+ ให้ความคุ้มครองดังนี้
1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก 
2 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
*3 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

(*ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ต่อความเสียหายของตัวรถยนต์เอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะ ทางบกและเป็นฝ่ายผิด )

 

 
บริษัทประกันคู่ค้า

กรุงเทพประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
คูเนียประกันภัย
เจนเนอราลี่ประกันภัย
เจ้าพระยาประกันภัย
ทิพยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
มิตรแท้ประกันภัย
วิริยะประกันภัย
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย article
อาคเนย์ประกันภัย
เอ็มเอสไอจีประกันภัย
แอลเอ็มจีประกันภัยdot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
บริษัทประกันคู่ค้า
dot
กรุงเทพประกันภัย
เจนเนอราลี่ประกันภัย
เจ้าพระยาประกันภัย
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
ทิพยประกันภัย
เทเวศประกันภัย
ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
มิตรแท้ประกันภัย
วิริยะประกันภัย
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
เอ็มเอสไอจีประกันภัย
แอลเอ็มจีประกันภัย
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ประกัน ผ่อนชำระ


Copyright © 2012 All Rights Reserved.
บริษัท ๙ เค พี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 190/179 อาคารสาธรบริดจทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ